"חיש חשבון" הינו משחק לתרגול עקרונות מתמטיים בסיסיים, אשר רלוונטיים בכל גיל ולכל חומר לימוד.
המשחק עוסק בהשוואה בין קבוצות של עצמים, וההתאמה או אי ההתאמה של הקבוצות לתנאי מתמטי. ברמה
למתחילים, המשחק מתרגל מנייה במספרים נמוכים והשוואה של קבוצות עצמים זו לזו )הסימנים > , < (.
ברמה הבינונית, המשחק מתרגל גם חיבור מהיר והשוואה בין קבוצות עצמים למספרים, וברמה למתקדמים
ההשוואה בין הקבוצות מורכבת יותר )הסימנים ≤ , ≥ (. ניתן להעלות את רמת המשחק כמעט ללא הגבלה, על
ידי הוספת תנאים מתמטיים מורכבים יותר ויותר.

 

המשחק עצמו משלב תפיסה תבניתית, ומשפר תגובה ואינסטינקטים.

 

במשחק "חיש חשבון" שני סוגים של קלפים. סוג הקלפים הראשון (קלפי הנתונים) מכיל איורים של שלושה
מיני בעלי חיים – ציפורים (בצבע אדום), קיפודים (בצבע צהוב) וצפרדעים (בצבע ירוק). בכל קלף יש איור של
מין אחד של בעל חיים, בכמות משתנה – מאחד ועד שמונה. הכרטיסים מחולקים לרמות, כך
שהרמה הראשונה מכילה קלפים ועליהם 3-1 בעלי חיים,
הרמה השנייה מכילה כרטיסים ועליהם 5-4 בעלי חיים,
והרמה השלישית מכילה כרטיסים ועליהם 8-6 בעלי חיים. האיורים על הקלפים מסודרים בתבנית זהה בכל מספר, ולתלמידים
עם תפיסה תבניתית טובה זה מאפשר לדעת כמה בעלי חיים יש בכל כרטיס ללא צורך במנייה.

סוג הקלפים השני (קלפי התנאי) מחולקים גם הם לרמות.
ברמה הקלה ביותר, ישנו שימוש רק במספרים ובסימנים > או <, וההשוואה מתבצעת בין שני מיני בעלי חיים בלבד (לדוגמא, [קיפודים] > [ציפורים]).
ברמה השנייה, ישנה השוואה גם בין קבוצת בעלי חיים למספר (לדוגמא [צפרדעים] < 5)
ברמה השלישית, יש שימוש גם בסימנים ≤ ו- ≥ (למשל, [צפרדעים] ≤ [קיפודים], או [ציפורים] ≥ 6)

המשחק "חיש חשבון אקסטרים" מכיל וריאציות נוספות, מורכבות יותר, של השני סוגי הקלפים.
בגירסא זו, קלפי הנתונים יכולים להכיל יותר מסוג אחד של בעל חיים, וחלק מקלפי הנתונים מכילים, בנוסף לאיורים של
ציפורים, צפרדעים או קיפודים, גם איור אחד של זיקית, בצבעים אדום, ירוק או צהוב. הזיקית אינה נספרת
בסכום, ומשמשת להוספת עניין למשחק, וכן לאימון התפיסה החזותית.
גם חלק מקלפי התנאי הם מורכבים יותר – הם מכילים אי שוויונים שכוללים בעלי חיים בלבד (למשל, [ציפורים] > [קיפודים] וגם [ציפורים] >
[צפרדעים]), שילוב של מספרים ובעלי חיים (למשל, 4[ < צפרדעים] > [ציפורים]; [ציפורים] < 7 וגם [קיפודים]
> 5) ואף משוואות המשלבות בין בעלי חיים למספרים (למשל, [ציפורים] + [צפרדעים] ≤ 9) גירסא זו של
המשחק מורכבת יותר, גם חזותית וגם מתמטית, ומיועדת לתלמידים בוגרים יותר.

להלן מוצגים הנושאים שהמשחקים "חיש חשבון" ו"חיש חשבון אקסטרים" יכולים לסייע בהקנייתם ותרגולם,
בחלוקה לפי כיתות לימוד:

גן חובה
 מניית עצמים – ברמה הבסיסית, הילד יכול למנות את מספר החיות מכל סוג שהוא רואה, ללא צורך
בחיבור.
 השוואה בין מספרים – כרטיסי התנאים מכילים השוואות בין קבוצות בעלי החיים, והילד נדרש לומר
איזו קבוצה היא גדולה יותר.
 היכרות עם ספרות ומספרים – ככל שהילדים מזהים יותר ספרות ומקשרים בין ספרה לבין כמות, ניתן
להכניס למשחק גם כרטיסי ספרות – בהתחלה הספרות 1 עד 3 ,ולאחר מכן, בהדרגה, ספרות נספות.
 היכרות עם מהות החיבור ותרגול חיבור בסיסי במספרים קטנים – לאחר אימון בעזרת המשחק, חלק
מהילדים מתחילים להשתמש באופן אינסטינקטיבי בפעולת החיבור. בנוסף, לאחר מספיק תרגול
במשחק, הילדים זוכרים עובדות חשבוניות בסיסיות.
 הבנה של מושג ההתניה ("אם – אז") – המשחק מקנה מושג מורכב זה באופן קליל ומעניין. מושג
ההתניה הוא משמעותי מאוד להמשך לימודי החשבון בבית הספר היסודי וגם לאחר מכן.
 היכרות עם הסימנים גדול / קטן ( > ו- < ) – חשיפה של הילדים לסימנים הללו בגיל צעיר תסייע להם
רבות כאשר יתקלו בסימנים הללו בלימוד פורמלי בבית הספר.

כיתה א'
 תרגול מניית עצמים – במיוחד עבור ילדים אשר לא רכשו מיומנות זו בגן החובה. ישנו תרגול של מנייה
חד-חד ערכית ושל עקרון הקרדינליות )המספר האחרות הוא שקובע את הכמות(.
 היכרות ותרגול של הסימנים גדול / קטן ( > ו- < ) – ההשוואה בין קבוצות העצמים הופכת את הסימנים
הללו לרלוונטיים לחיי היומיום של הילד, ולא משאירה אותם רק במסגרת שיעורי החשבון. ילדים רבים
מתקשים ברכישת הסימנים הללו, והתרגול המשחקי תורם רבות להבנת הנושא.
 פיתוח התפיסה התבניתית – האיורים בקלפי המשחק מסודרים בצורה אחידה וקבועה, מה שמאפשר
לתלמידים לתפוס כל קלף כתבנית ולפתח מיומנות חשובה זו.
 השוואה בין מספרים ובין כמויות – עיקרו של המשחק הוא השוואה בין כמויות, בין מספרים, וכן שילוב
של השניים.
 תרגול פעולת החיבור – על מנת לנצח במשחק, על הילד לבצע פעולות חיבור במהירות. ילד אשר מעדיף
את שיטת המנייה לא יעמוד בקצב של חבריו. כך, המשחק מקנה את ההבנה כי החיבור הוא פעולה
מהירה יותר ולמעשה "עדיפה" על פני המנייה.
 הכרת עובדות חשבוניות בחיבור עד 20 – החיבור המהיר במשחק מעודד הגעה לאוטומטיזציה וזכירה
של תוצאות תרגילי החיבור, ללא צורך בשינון.
מיפויים עבור משחקי חוכמטיקה לפי תוכנית הלימודים בחשבון של משרד החינוך.
חוכמטיקה משחקי למידה
 פיתוח תובנה מספרית – לאחר תרגול, התלמידים מסוגלים לזהות הבדלים (הולכים וקטנים) בכמויות,
ללא צורך במנייה או חיבור, על סמך תובנה חשבונית בלבד.
 היכרות עם מושג האפס ומשמעותו – הספרה אפס אינה מופיעה במשחק כספרה בפני עצמה, אך בחלק
גדול מסבבי המשחק הילדים נאלצים להתמודד עם העובדה כי סוג בעל החיים המופיע בתנאי, אינו
נמצא כלל על לוח המשחק. זוהי היכרות בסיסית ויסודית מאוד עם מושג האפס, וכך הילדים מבינים
בצורה עמוקה את משמעותו.
שאלות מילוליות מתחומי האיסוף וההוספה – ניתן להמליל את הנעשה על לוח המשחק על מנת לסייע
להיכרותם של התלמידים עם רעיון האיסוף וההוספה, מה שיעזור להם להתמודד עם שאלות מילוליות
בחשבון בלמידה הפורמלית.

כיתה ב'
 תרגול עובדות חשבוניות בחיבור עד 20 – הכנה טובה לקראת פתרון תרגילי חיבור וחיסור במאונך.
 חזרה על הסימנים גדול / קטן ( > ו- < ) – חיזוק הנושא שנלמד בעבר, ושימושים נוספים – לדוגמא,
השוואה בין כמות לבין מספר, ולא רק בין שתי כמויות.

כיתות ג' – ה'
 פיתוח יכולת האומדן והשימוש בו – בגילאים הללו, הילד מסוגל לראות כמה עצמים "בערך" יש,
ולהימנע ממנייה או חיבור. פיתוח מיומנות זו חשוב ללימודי החשבון בהמשך, כיוון שהמיומנות מסייעת
לילד להפעיל תהליכים של בקרה עצמית ובעצם לבדוק את תשובותיו.
 פיתוח תובנה מספרית – מיומנויות זו היא קריטית ללימודי החשבון בהמשך, גם בבית הספר העל יסודי.
 היכרות עם תנאים מורכבים – בגילאים הללו ניתן להכניס למשחק את הסימנים גדול/שווה ו-קטן/שווה
(≤ ו- ≥) בנוסף לסימני הגדול/קטן ( > ו- < ) ולהפנות את תשומת ליבם של הילדים להבדלים בין שתי
קבוצות הסימנים.

כיתות ו' (הכנה לחט"ב) – ז'
המשחק "חיש חשבון אקסטרים" נועד לתרגול של מושגים ראשונים ופעולות בסיסיות מתחום המתמטיקה
בבית הספר העל יסודי:
 היכרות עם המושג 'משתנה אלגברי'
 תרגול הנושא ביטויים אלגבריים
 חשיפה למשוואות ולאי שיוויונים
העשרה מתמטית
 לימוד נושאי אלגברה (משתנה, ביטוי אלגברי, משוואה) בכיתות צעירות יותר (חיש חשבון, חיש חשבון
אקסטרים וכן חומרים נוספים)
מיפויים עבור משחקי חוכמטיקה לפי תוכנית הלימודים בחשבון של משרד החינוך.
חוכמטיקה משחקי למידה
 מבוא ללוגיקה ותחשיב הפסוקים, הכרות עם סימנים "או", "וגם", "לא" ו-"XOR( "חיש חשבון II ,
לשחק עם כרטיסיות בהן יש יותר מתנאי אחד, כאשר מה שצריך להתקיים זה "ביטוי ראשון וגם ביטוי
שני", "ביטוי ראשון או ביטוי שני", וכן הלאה + שימוש בחומרים נוספים

שאר המשחקים המגניבים של "חוכמטיקה – משחקי למידה" נמצאים בקטלוג המשחקים באתר

© כל הזכויות שמורות 2017
www.hohmatika.co.il | [email protected]