המשחק "מולטי-פרח" נועד לתרגול של לוח הכפל עד 81 .המשחק מאפשר לתרגל את הכפל עד להגעה
לאוטומטיזציה, בדרך תחרותית ומעוררת עניין, שמשלבת גם חשיבה אסטרטגית והסתברותית, יכולות של
תכנון וכן יכולת לחזות את הפעולות של השחקנים האחרים. העבודה על מספר תרגילי כפל במקביל יוצרת אתגר
עבור השחקנים ובכך הופכת את תרגול הכפולות משינון משעמם לחוויה מלהיבה.
המשחק מכיל שני סוגים של כרטיסים. הסוג הראשון הוא כרטיסי הפרחים (כרטיסים מלבניים עם גב כחול) –
כל כרטיס מכיל ציור של פרחים (מ3 עד 9 פרחים) ואת הספרה המייצגת את מספר הפרחים. ישנם כרטיסי
פרחים ועליהם פעולת כפל – לפי כללי המשחק, הכרטיסים הללו מגדילים את כמות הפרחים בערוגה פי 2 או פי
3, בהתאם למופיע בכרטיס. בנוסף, על מנת להוסיף עניין ודינמיות למשחק, קיימים קלפים מיוחדים רבים
שהשחקנים יכולים להפעיל על ערוגותיהם או על ערוגות השחקנים האחרים – קלפים המאפשרים לשחקן לקחת
קלפי פרחים מערוגות של שחקנים אחרים, קלפים אשר גורמים לשחקנים האחרים לאבד פרחים, וקלפי פרחים
ללא מספר המשמשים מעין "ג'וקרים". הקלפים המיוחדים מוסיפים עניין למשחק, אך יש להם גם חשיבות
דידקטית – הם תורמים לפיתוח היכולת לחזות מראש את המהלכים של השחקנים האחרים, ולתכנן אסטרטגיה
לשיבוש המהלכים הללו ולהפקת התועלת המירבית מכך.
הסוג השני של הקלפים הוא קלפי הלקוחות. הקלפים מכילים מספרים גדולים של פרחים (למעשה, אלה תוצאות
תרגילי הכפל) ואת ערכם במטבעות. לקלפים בעלי יותר פרחים יש ערך גדול יותר גם במטבעות, מה שמעודד את השחקנים להתמקד בכפולות של המספרים הגדולים (7 ,8 ו-9 )ובכך להעמיק את התרגול של הכפולות הללו, שנוטות להיות קשות יותר עבור התלמידים. ישנם גם קלפי לקוחות מיוחדים המוסיפים דינמיות למשחק –
קלפים אשר גורמים להחלפת כל קלפי הלקוחות, וקלפי ערוגה גדולה, המעודדים עיסוק בכפולות של מספרים
גדולים במיוחד.
מטרת המשחק היא יצירת תרגיל הכולל חיבור וכפל, על מנת להגיע לתוצאה הנכונה. על השחקן לתכנן מראש
את מספר הפרחים בערוגות שלו, תוך יציאה מנקודת הנחה שהוא יוכל לכפול אותם פי 2 או פי 3, ולהבין מתי
כדאי להתמקד בתרגיל הכולל חיבור בלבד, ומתי לשים דגש דווקא על הכפל. עם זאת, המשחק מכיל מספר גדול של קלפים, וניתן להשתמש בהם על מנת לשחק ברמות שונות – החלק מתרגול בסיסי של פעולות חיבור בכיתות הנמוכות, תרגול תרגילי כפל מלוח הכפל, ועד תרגול תרגילי כפל מתקדמים יותר (לדוגמא, 3X12 ,2X18 ,)…לפי רמת התלמידים ויעדי תוכנית הלימודים.

להלן מוצגים הנושאים שהמשחק "מולטי-פרח" יכול לסייע בהקנייתם ותרגולם, בחלוקה לפי כיתות לימוד:

כיתה א'

היכרות עם המספרים עד 100 – קלפי הלקוחות מכילים מגוון מספרים בתחום ה-100 .ניתן להגביל את
קלפי הלקוחות לפי רמת התלמידים, כך שיכילו מספרים נמוכים יותר – לדוגמא, עד 50 או עד 36
(בגירסא המצומצמת של המשחק).
מניית עצמים )בגרסה המצומצמת – ראו כללי המשחק( – קלפי הפרחים וקלפי הלקוחות מאפשרים
לתלמידים לתרגל מנייה חד-חד ערכית ואת ערך הקרדינליות )המספר האחרון מייצג את הכמות(.
התאמה של קלפי הפרחים לקלפי הלקוחות משפרת את זיכרון העבודה.
אומדן – במהלך המשחק, התלמידים רוכשים את מיומנות האומדן על ידי ביצוע הערכה חוזרת ונשנית
של כמות הפרחים בערוגות.
תרגול פעולת החיבור – בכיתה א' עדיף להשתמש בגירסא המצומצמת של המשחק, אשר מכילה קלפי
לקוחות בעלי מספרים נמוכים יותר, על מנת לבסס את השליטה בעובדות חשבוניות בסיסיות.
תרגול פעולת הכפל – גם בתחום זה, בכיתה א' עדיף להשתמש בגירסא המצומצמת של המשחק, אשר
מכילה קלפי לקוחות בעלי מספרים נמוכים יותר, על מנת לבסס את השליטה בעובדות חשבוניות
בסיסיות.

כיתה ב'

תרגול פעולת החיבור – בכיתה ב' ניתן להתחיל להשתמש בהדרגה בגירסא המלאה של המשחק, לפי
יכולתם של התלמידים.
ספירה ומנייה בדילוגים – משמשות כהקדמה ללימוד לוח הכפל. על מנת לתרגל את המנייה בדילוגים,
עדיף להשתמש בכיתה ב' בגירסא המצומצמת של המשחק.
בסיס להבנת מהות הכפל – שתי הגירסאות של המשחק מסייעות בהקניית הבסיס להבנה של מהות
הכפל, על ידי בניית תרגילי חיבור שניתן להפוך לכפל.
תרגול לוח הכפל – הגירסא המלאה של המשחק מאפשרת לתרגל את תרגילי הכפל עד להגעה
לאוטומטיזציה, בשיטה מעניינת שלא יוצרת רתיעה אצל התלמידים. בשלב זה התלמידים לא יודעים
עדיין להשתמש בכרטיסיות ההכפלה על מספרים גדולים של פרחים, אך ישנם תלמידים שיצליחו
לעשות זאת על מספרים נמוכים יותר.

כיתה ג'

תרגול לוח הכפל עד 10X10 – המשחק מעודד תרגול של לוח הכפל שלא בצורת שינון. ההמחשה
הויזואלית של קבוצות הפרחים מסייעת לזיכרון, כיוון שהתלמידים יכולים להסתמך גם על הזיכרון
החזותי, ולא רק על השמיעתי. בדרך כלל, תלמידים מתקשים יותר בכפולות של מספרים גדולים )7
ומעלה(, והמשחק מעודד תרגול של הכפולות הללו על ידי הענקת ניקוד גבוה יותר לתרגילים שתוצאתם
גבוהה. עבור תלמידים המתקשים בחלק מהכפולות, ניתן להשתמש בכרטיסי התיווך, המכילים את לוח
הכפל עד 100.
תרגול של חיבור חוזר וחוק הפילוג – שימושי במיוחד עבור תלמידים המתקשים עדיין בכפולות של
מספרים גדולים. לדוגמא, תלמיד שלא מצליח לחשב כמה הם 7X6 ,יכול לחבר את תוצאות התרגילים
.3X6-ו 4X6
פתרון משוואות פשוטות בכפל – התלמידים נחשפים לנושא באופן לא פורמלי. לדוגמא – כמה
כרטיסיות של 4 פרחים אני צריך כדי להגיע ל-20 פרחים? כאשר מגיע שלב הלמידה הפורמלית של
המשוואות, ניתן לערוך אנלוגיה בין התרגילים לבין כרטיסי המשחק, על מנת להקל על התלמידים.

כיתה ד'

יישום של חוקי הקיבוץ והפילוג בכפל – הגירסא המלאה של המשחק מעודדת תרגול של המיומנויות
הללו, על ידי יצירת קומבינציות של מספרים גדולים עם כפל במספרים נמוכים. לדוגמא, כאשר הילד
רוצה לבדוק כמה פרחים יהיו אם הוא יכפיל ערוגה המכילה 14 פרחים פי 3 – תרגיל אשר אינו מופיע
בלוח הכפל – הוא יעשה שני תרגילים נפרדים, של כפולת 10 ב-3 וכפולת 4 ב-4 ,ולאחר מכן יחבר את
שתי התוצאות על מנת להגיע לתוצאה הסופית. יש ללמד את התלמידים את החוקים הללו ולהזכיר
להם להשתמש בהם כאשר הם נתקלים במהלך המשחק במצב המתאים לשימוש בחוקים.
סדר פעולות חשבון ושימוש בסוגריים – בשתי הגירסאות של המשחק, הערוגות משמשות מעין
"סוגריים" של תרגילי החיבור, כיוון שמכפילים את כל הסכום של הפרחים בכל ערוגה.
מספרים פריקים – בשתי הגירסאות של המשחק יש תרגול של הבנה לא פורמלית של נושא המספרים
הפריקים. לדוגמא, על מנת להגיע לערוגה של 12 פרחים, ניתן לשתול 3 קבוצות של 4 פרחים )3+3+3+3 ,
או 4X3 ,)וניתן גם לשתול קבוצה אחת של 3 פרחים ולבצע עליה שתי פעולות של הכפלה ב-2( 2X2X3.)

כיתה ה'

חזרה על פעולות חיבור וכפל – החזרה חשובה מאוד בכיתה זו, כיוון ששליטה טובה בחיבור ובכפל
מהווה תנאי הכרחי להצלחה בלמידת נושא השברים.