המשחק "כדור פורח" או דירה להחסיר, עוסק בציר המספרים, ומאפשר לתרגל את רצף המספרים 9-0 ברמות קושי משתנות.
מבנה המשחק נותן תחושה אינטואיטיבית יותר עבור הגדלים והספרות, כיוון שסידור ציר המספרים במשחק הוא
במאונך ולא במאוזן כפי שאנו רגילים לראות בספרי הלימוד- מה שמאפשר לזהות באופן מיידי היכן נמצאות
הספרות הגדולות יותר, באיזה כיוון של הציר הערך עולה ובאיזה כיוון הערך יורד.
ניתן להשתמש במשחק עבור גילאים צעירים להקניית הספרות ומנייה עד 10, ולאחר מכן להשוואה בין מספרים ולתרגול של עובדות
חשבוניות של חיבור וחיסור בתחום ה-20 ,עם וללא שבירת עשרת, עד להגעה לאוטומטיזציה.
המשחק מכיל שני סוגי קלפים. הקלפים הבסיסיים הם "קלפי קומות" – כל קלף מכיל ציור של חלק ממגדל רב
קומות, הכולל 5 קומות, כאשר הקומה המרכזית מופיעה בהגדלה (בציור ובמספר הקומה) וכן מופיעות שתי
הקומות הנמוכות יותר ושתי הקומות הגבוהות יותר, בקטן.
למעשה, כל קלף קומות הוא ציר מספרים קטן, המכיל חמישה מספרים. חשוב לציין כי רצף הקלפים בנוי בצורה מעגלית: לדוגמא, קלף הקומה 0 מכיל גם את הקומות 1 ו-2 כקומות הגבוהות יותר, ואת הקומות 9 ו-8 כקומות נמוכות יותר;
קלף הקומה 9 מכיל את הקומות 8 ו-7 כקומות נמוכות יותר, ואת הקומות 0 ו-1 כקומות גבוהות יותר. כאשר נעים מעלה מעל ל-9, מתווספת
הספרה 1 במקום של העשרות, וכך ממשיך רצף המספרים. כך, קלף הקומה 0 יכול לייצג את קומת ה-0 וכן את
הקומה ה-10, קלף הקומה 1 יכול לייצג הן את הקומה הראשונה והן את הקומה ה-11, וכן הלאה. בנוסף לקלפי
הקומות הרגילים קיימים קלפי קומות מיוחדים ("קלפי לילה"), שיכולים לתפקד כקלפים רגילים, ויכולים
לשמש גם ל"גניבת תור", על מנת להוסיף למשחק עניין ודינמיות. קלפי הקומות משמשים את השחקנים בכל
רמות המשחק.
הסוג השני של הקלפים הם "כדור פורח" – אלו קלפי פעולות חשבון בסיסיות של חיבור וחיסור, של מספרים
מ-0 עד 9 (כל קלף מכיל גם את פעולת החיבור וגם את פעולת החיסור – לדוגמא, קלף המעלית 5 יכול לשמש גם
כפעולת חיבור 5+, וגם כפעולת חיסור 5-, לפי צרכי השחקן), שניתן להפעיל על המספרים ברצף קלפי הקומות.
בקלפי הכדור פורח יש גם קלפים עם פעולות מיוחדות – כדורים פורחים המאפשרים להניח קלפי קומות בטווח של 2
קלפים מכל קלפי הקומות שעל לוח המשחק, קלפים המגבילים הנחת קלפי קומות למספרים זוגיים או מספרים
אי זוגיים בלבד, וקלפים אשר גורמים לשחקן הבא להפסיד את תורו, על מנת להוסיף למשחק אלמנט של
דינמיות. בקלפי הכדור פורח לא משתמשים בגירסת המשחק למתקדמים.
בנוסף לקלפים, המשחק מכיל כרטיסיות כוכבים אשר משמשים לספירת הסבבים של כל שחקן – השחקנים
מקבלים כוכב אחד כאשר הם מצליחים לסיים את כל הכרטיסים שברשותם, והמשחק מסתיים כאר אחד
השחקנים צובר 5 כוכבים.
מיפויים עבור משחקי חוכמטיקה לפי תוכנית הלימודים בחשבון של משרד החינוך.
חוכמטיקה משחקי למידה

להלן מוצגים הנושאים שהמשחק "קומות" יכול לסייע בהקנייתם ותרגולם, בחלוקה לפי כיתות לימוד:

גן חובה

הכרת הספרות 0 עד 9 – קלפי המשחק הם צבעוניים ומושכים את העין, מכילים פרטים רבים ומעניינים
אך לא עמוסים מדי, כך שהילד יכול בקלות לזהות את העיקר בקלף )מספר הקומה(. ישנה קביעות
בדמויות המופיעות על קלפי הקומות, וכך ילדים שמסתמכים על זיכרון חזותי יכולים להיעזר בדמויות
על מנת לזהות את הספרות )למשל – "הרובוטים גרים בקומה 4" ,"קומה 6 היא הקומה הסגולה"( –
עם זאת, יש לדרוש מהילד להגיד את שמות הספרות, בנוסף לאסוציאציה שיצר.
ספירה ומנייה קדימה ואחורה בתחום ה-10 – בגירסא למתחילים, קלפי המעלית לא כלולים במשחק,
והשחקנים מונים את הקומות בדילוגים של 1 בלבד.
מספרים סודרים עד 10 – התרגול נעשה תוך כדי המשחק ולא כנושא נפרד, ותלוי בשפה בה משתמשים
אנשי הצוות. לצורך תרגול מספרים סודרים, יש לומר "קומה ראשונה, קומה שנייה, קומה שלישית…"
ולא "קומה אחת, קומה שתיים, קומה שלוש…".
רצף המספרים – המשחק מתרגל היטב את רצף המספרים על ידי התאמת קלפים לפי רצף.
השוואה בין מספרים – המשחק נותן המחשה ויזואלית – איזה מספרים גבוהים יותר / נמוכים יותר /
שווים למספרים המופיעים על לוח המשחק.

כיתה א'

תרגול זיהוי ספרות מ0 עד 9 – חיזוק וביסוס המיומנות שנרכשה בגן החובה.
 הכרת המספר 0 – בדגש על מיקומו ברצף המספרים. המשחק לא עוסק בקישור בין המספר 0 לבין
כמות.
הכרת ישר המספרים – המבנה הזהה של קלפי הקומות מאפשר להציג את רצף הקלפים כישר מספרים,
ולהציג את המספרים במרווחים שווים זה מזה. חשוב לציין כי הישר מוצג במאונך ולא במאוזן, אך
ניתן גם לסדר את הקלפים במאוזן אם רמת הכיתה מאפשרת זאת.
השוואה בין מספרים – בגירסא למתקדמים, מתאפשר המשך תרגול הנושא תוך הרחבה של טווח
המספרים שמשווים לטווח של 3 מספרים למעלה או למטה )כלומר, בנוסף להשוואה בין 1 ל-2 למשל,
מתווספת גם השוואה בין 1 ל-3 ובין 1 ל-4 .)
ספירת המשך בתחום של 20 – האופי הדינמי של המשחק מעודד ספירת המשך על מנת לעמוד בקצב
של שאר השחקנים ובכך תורם לתרגול מיומנות זו.
חיבור וחיסור מספרים בטווח ה-20 – המשחק מאפשר לתרגל עובדות חשבוניות אלו בצורה חווייתית,
מעניינת ולא מעיקה, עד להגעה לאוטומטיזציה. התרגול מתבצע במעורב, על מספרים בטווח ה-10 ,
מספרים בטווח ה-20 ,וחישובים עם וללא שבירת עשרת.
זוגי ואי זוגי – תוספת של קלפי המעליות המתאימים למשחק בגירסא למתקדמים תתרום לתרגול
הנושא במקביל לתרגול החיבור והחיסור.
מיפויים עבור משחקי חוכמטיקה לפי תוכנית הלימודים בחשבון של משרד החינוך.
פתירת משוואות פשוטות על ידי ניסוי ובדיקה – מהלך המשחק מעודד חשיבה בדגם של משוואות.
לדוגמא – "מאיזה קלף קומה עליי להתחיל אם יש קלף מעלית של 2 ואני צריך להגיע לקומה 5 ."?
כיתה ב'
המשך תרגול של פעולות החיבור והחיסור בתחום ה-20 – הגירסא למומחים מאפשרת לתרגל את
התחום בצורה רחבה יותר ולהגיע לאוטומטיזציה וזיכרון של עובדות חשבוניות גם בחיבור או חיסור
של מספרים גדולים יותר.
השלמה ל-10 – הגירסא למומחים מעודדת את השימוש בשיטת ההשלמה ל-10 והעדפה של שיטה זו על
פני שיטות אחרות )כגון מניית אצבעות הידיים( על מנת לעמוד בקצב של שאר השחקנים, ומספקת
הזדמנות לתרגול הנושא. השלמה ל-10 מהווה את הבסיס לפתרון תרגילים במאונך בהמשך.
ציר המספרים – הגירסא למומחים מספקת תרגול נוסף של פעולות חשבוניות על ציר המספרים בדגש
על מספרים עד 20

© כל הזכויות שמורות 2017
www.hohmatika.co.il | [email protected]