המשחק "סלט פירות "מיועד לתרגול ארבע פעולות החשבון. חוקי המשחק עוסקים בעיקר בחיבור בתחום ה-10, אך
כיוון שכרטיסי המשחק אינם מכילים הוראות או סימני פעולות, ניתן להתאים את המשחק גם לחיבור בתחום
ה-20, חיסור בתחום ה-10, כפל 9X9, גורמים (בכפל וחילוק) ואף מספרים שליליים ונושאים נוספים כגון
ממוצע.
כמו כן, מבנה כרטיסיות המשחק תורם לכך שנעשה תרגול גם בתחום התפיסה והזיכרון החזותיים.

המשחק מכיל כרטיסי משחק עגולים. על כל כרטיס מופיעים 8 פירות מ-4 סוגים שונים (בננה, אננס, תות ואגס)
וב-6 צבעים שונים (אדום, כתום, צהוב, ירוק, כחול וסגול). כמו כן, על כל פרי ישנה ספרה, מ-1 עד 9. כך, כל
כרטיס מכיל שילוב ייחודי של צבעים, מספרים ופירות, שמופיע פעם אחת בלבד. כיוון שהמשחק מכיל רק סוג
אחד של קלפים שעושים את אותה הפעולה, ואינו מכיל קלפים מיוחדים, חוקי המשחק פשוטים להבנה גם עבור
ילדים קטנים.
להלן מוצגים הנושאים שהמשחק "סלט פירות" יכול לסייע בהקנייתם ותרגולם, בחלוקה לפי כיתות לימוד:

גן חובה

היכרות וזיהוי הספרות 9-1 – ניתן להתאים את חוקי המשחק כך שבמקום פעולת חיבור וחיפוש סכום
של 10, הילדים צריכים לחפש ספרות זהות (על אותו הפרי או באותו הצבע). הספרות מופיעות בגודל
זהה אך בכיוונים שונים, וזהו תרגול נוסף של זיהוי צורת הספרה. ניתן לדרוש מהילדים רק להצביע על
הספרות הזהות, או גם לומר את שמן ולספור מ-1 עד הספרה הרלוונטית.
אימון התפיסה החזותית – לצורך זה, ניתן להתעלם מהספרות, ולבקש מהילדים למצוא פירות זהים,
צבעים זהים, או שילוב של פרי וצבע זהה.

כיתה א'

תרגול השלמה ל-10 – עיקרו של המשחק הוא השלמת מספרים ל-10 ע"י מציאת המספר המתאים לו,
עד שמגיעים לאוטומטיזציה.
תרגול פעולת החיבור – לפני שהתלמיד מוצא השלמה ל-10, במידה ולא הגיע עדיין לאוטומטיזציה, הוא
מבצע מספר משמעותי של חישובים.
תרגול פעולת החיסור – ניתן להחליף את מטרת המשחק כך שתתאים גם לפעולת חיסור – לדוגמא,
במקום לחפש סכום של 10 ,אפשר לחפש הפרש של 1. ככל שההפרש קטן יותר, יש יותר אפשרויות
והמשחק קל יותר.
תרגול מספרים עוקבים – גם בנושא זה, ניתן להחליף את מטרת המשחק ולחפש שניים או שלושה
מספרים עוקבים, באותו הצבע או הפרי.
תרגול זוגי ואי זוגי – החלפת מטרת המשחק, כך שהילד נדרש למצוא שני מספרים זוגיים, או שני
מספרים אי זוגיים.
חשיפה לנושא המשוואות – התלמידים נדרשים לחשוב, מהו המספר שהם צריכים להוסיף על מנת
להגיע ל-10. צורת חשיבה זו זהה לצורת החשיבה כאשר הם נדרשים לפתור משוואה לאחר מכן בלמידה
הפורמלית, ועשויה לעזור להם להפנים את הנושא מהר יותר.

כיתות ב'-ג'

המשך תרגול נושא ההשלמה ל-10 בחיבור, לקראת פתרון תרגילים במאונך
תרגול כפל וחילוק – ניתן להחליף את מטרת המשחק, ובמקום לחפש שני מספרים שסכומם 10, לחפש,
למשל, שני מספרים שמכפלתם 12, או 2 גורמים של המספר 54.

כיתות ד'-ו'

כפי שהמשחק מתאים, בהתאמה קלה של החוקים, לתרגול חיסור, כפל וחילוק, הוא יכול להתאים גם
לתרגול נושאים מתקדמים יותר, כגון
מספרים שליליים (למשל, מציאת שני מספרים שהפרשם הוא 3)
ממוצע (למשל, מציאת שני מספרים או יותר, שהממוצע ביניהם הוא 5)

© כל הזכויות שמורות 2017
www.hohmatika.co.il | [email protected]