"ינשופתולים" הינו משחק המשלב תרגול בתחום החשבון יחד עם תרגול מיומנויות כלליות יותר
הקשורות ללמידה, כגון זיכרון העבודה והתפיסה החזותית.
ברמת מתחילים, המשחק מתרגל זיהוי תבניות חזותיות, מנייה והתאמה בין מספר לכמות.
ברמה הבינונית, בנוסף למיומנויות הללו, נוסף גם תרגול הזיכרון החזותי,
ובגירסא המלאה של המשחק נוסף אתגר של חשיבה מהירה ותחרות בין המשתתפים. כמו כן, בגירסא המלאה של המשחק יש
תרגול של מיומנויות לוגיות. ייחודו של המשחק הוא בכך שהוא מאפשר אפילו לשחקנים צעירים
מאוד להשתתף, כיוון שמיומנויות המנייה שהוא דורש אינן גבוהות, ויחד עם זאת, בגלל המרכיבים
הלוגיים והחזותיים שלו, הוא יכול להתאים למגוון שחקנים בגילאים וברמות שונות, ואף ליצור
עניין אצל מבוגרים המשחקים עם ילדיהם.
קלפי המשחק מכילים איורים של שבעה בעלי חיים. לכל אחד משבעת בעלי החיים יש שלושה
מאפיינים – מין בעל החיים (חתול או ינשוף), צבע בעל החיים (כחול או כתום) והדפס (פסים או
נקודות). כך, יכולים להופיע על הקלפים שמונה סוגים של בעלי חיים: חתול כחול מפוספס, חתול
כחול מנוקד, חתול כתום מפוספס, חתול כתום מנוקד, ינשוף כחול מפוספס, ינשוף כחול מנוקד,
ינשוף כתום מפוספס וינשוף כתום מנוקד. בנוסף, קופסת המשחק מכילה שתי קוביות עץ (על האחת
מופיעים מספרים מ-1 עד 6 ,ועל השנייה מופיעים מאפיינים – מאפיין אחד על כל פיאה, וכן שלושה
טוטמים מעץ, שעל כל אחד מהם מופיעים שילובי מאפיינים אחרים (חתול+כתום, ינשוף+מנוקד,
כחול+מפוספס). כמו כן, קיימים גם קלפים מיוחדים (המכילים בעל חיים אחד בלבד, בעל שלושה
מאפיינים), בהם משתמשים בגירסת המשחק המלאה בלבד.
להלן מוצגים הנושאים שהמשחק " ינשופתולים " יכול לסייע בהקנייתם ותרגולם:

גן טרום-חובה וגן חובה

מניית עצמים – ברמה הבסיסית, על השחקן לזהות אילו חיות רלוונטיות למאפיין מסוים
(לדוגמא, אילו חיות בכרטיס כתומות) ולמנות אותן.
התאמה בין מספר לכמות – קוביית המספרים מכילה כמויות ולא ספרות (למשל – איור
של 2 כובעים במקום הספרה 2 ,(כך שהילד נדרש להתאים בין הכמות המופיעה על
הקובייה, למספר החיות הרלוונטי. לא נדרש זיהוי ספרות לצורך כך, ולכן גם ילדים צעירים
מאוד יכולים לשחק.

כיתה א'

תרגול מניית עצמים – במיוחד עבור ילדים אשר לא רכשו מיומנות זו בגן החובה. ישנו
תרגול של מנייה חד-חד ערכית ושל עקרון הקרדינליות (המספר האחרות הוא שקובע את
הכמות).

מיומנויות בתחום התפיסה החזותית

תרגול מיומנויות של אנליזה וסינתזה חזותית – כלומר, היכולת לזהות בבעל החיים
המופיע בתמונה שלושה מאפיינים נפרדים (מין, צבע והדפס) ולהתייחס בנפרד לכל מאפיין,
וכן היכולת לחבר שלושה מאפיינים לכדי תמונה מנטאלית של בעל חיים אחד הכולל את
כל שלושת המאפיינים.
תרגול הזכרון החזותי – בגירסאות המשחק בהם כרטיסי המשחק מוסתרים לאחר 10-5
שניות.
תרגול הקשב החזותי – היכולת של השחקן להתמקד במאפיין מסוים בלבד של בעל החיים,
ולהתעלם ממאפיינים אחרים של אותו בעל חיים ושל בעלי חיים אחרים בכרטיס.
מיומנויות בתחום הלוגיקה
מבוא ללוגיקה ותחשיב הפסוקים- הכרות עם הביטויים הלוגיים "וגם", "לא" ויישומם.
תרגול הכללה והמושג "קבוצה", תוך הגדרה מחדש של מאפייני הקבוצה בכל סיבוב של
המשחק.