מטרתו של המשחק "חמישים מכוניות" היא שיפור ההתמצאות והשליטה בציר המספרים.
ניתן לעבוד על טווח המספרים 50-1 ,או לצמצם את הטווח לפי הצורך.
סידור המכוניות משמאל לימין מדמה את הופעת המספרים על גבי ציר המספרים, ומסייע להפנמת מבנה הציר. ברמה המתקדמת, (הגירסא "פקק תנועה") המשחק משלב גם תרגול של חיסור בטווח ה-15, וכן מפתח חשיבה אסטרטגית, אינטואיציה הסתברותית, תכנון ומעקב אחר
מהלכי המתחרים האחרים.
ניתן להשתמש במשחק בגילאים הצעירים להקניית הספרות ומנייה עד 10, ולאחר מכן עבור השוואה בין מספרים ולתרגול של עובדות חשבוניות של חיבור וחיסור בתחום ה-20 ,ה-30 וה-50 עם וללא שבירת עשרת, עד להגעה לשליטה מלאה.

המשחק "חמישים מכוניות" מכיל קלפים שעל כל אחד מהם מצויירת מכונית בגודל, צבע ודגם שונה. כך, כל
קלף הוא ייחודי, מה שיוצר עניין ומושך את העין.
התלמידים נחושים לסיים להשתמש בכל קלפי המשחק על מנת לראות את כל סוגי המכוניות. לכל מכונית יש מספר מ-1 עד 50 ,ובתחתית הקלף מופיעים 50 עיגולים (מחולקים לשורות של 10 ,2 קבוצות של 5 בכל שורה) המסמנים את מיקום המספר על הרצף שבין 1 ל-50 .כמו
כן, קיימים קלפים מיוחדים, שמטרתם להוסיף למשחק עניין, דינמיות ואלמנט נוסף של חשיבה אסטרטגית
ותכנון – קלפי מכונית משטרה, ש"מאפסים" את הספירה; קלפי אמבולנס, ש"דוחפים" את כל המספרים מקום
אחד קדימה בישר המספרים; וקלפי גרר, שמפנים מקום להנחת קלף מספר בין שני קלפים קיימים.
להלן מוצגים הנושאים שהמשחק "חמישים מכוניות" יכול לסייע בהקנייתם ותרגולם, בחלוקה לפי כיתות
לימוד:

גן חובה

היכרות עם ספרות ומספרים – על ידי הוספה והסרה של קלפים לחפיסה, ניתן לקבוע את טווח
המספרים עליו מעוניינים לעבוד עם הילדים.
המושג "מספרים עוקבים" – ניתן להתחיל להקנות לילדים מושג זה בעזרת המשחק – לדוגמא,
לאפשר להם לסדר את המכוניות זו אחר זו, לפי סדר המספרים.
ספירה ומנייה קדימה ואחורה בתחום ה-10 – ניתן לתרגל מיומנות זו בעזרת קלפי המכוניות, ללא חוקי
משחק מובנים.
מספרים סודרים עד 50 – התרגול נעשה תוך כדי המשחק ולא כנושא נפרד, ותלוי בשפה בה משתמשים
אנשי הצוות. לצורך תרגול מספרים סודרים, יש לומר "מכונית ראשונה, מכונית שנייה, מכונית
שלישית…" ולא "מכונית מספר אחת, מכונית מספר שתיים, מכונית מספר שלוש…".
רצף המספרים – המשחק מתרגל היטב את רצף המספרים על ידי התאמת קלפים לפי רצף.
מיפויים עבור משחקי חוכמטיקה לפי תוכנית הלימודים בחשבון של משרד החינוך.
חוכמטיקה משחקי למידה

כיתה א

הכרת עקרון הפעולה של ישר המספרים – המבנה הזהה של קלפי המכוניות מאפשר להציג את רצף
הקלפים כישר מספרים. חשוב לציין כי הישר שנוצר אינו מקיים את הכלל לפיו הרווחים בין המספרים
זהים זה לזה.
השוואה בין מספרים – בגירסאות "עקיפה" ו"פקק תנועה", ישנה השוואה בין מספרי המכוניות, על
מנת לקבוע היכן להציב אותן.
חיבור וחיסור מספרים בטווח ה-20 (לאחר הוצאת קלפי המספרים 21 ומעלהׂׂׂׂׂׂׂ) – המשחק מאפשר לתרגל
עובדות חשבוניות אלו בצורה חווייתית, מעניינת ולא מעיקה, עד להגעה לאוטומטיזציה. התרגול
מתבצע במעורב, על מספרים בטווח ה-10 ,מספרים בטווח ה-20 ,וחישובים עם וללא שבירת עשרת. ניתן
כמובן להרחיב את הטווח, אם רמת הכיתה מאפשרת זאת.
תרגול המושג "מספרים עוקבים" – הגירסא "תעבורה-זיכרון" מתמקדת בחיפוש סדרות של מספרים
עוקבים – ניתן להתחיל מ-2 מספרים ולהעלות בהדרגה את הדרישה ל-3 ואף ל-4 מספרים.

כיתה ב'

ציר המספרים – הרחבת תחום המספרים שבציר המספרים ל-50.
חיבור וחיסור בתחום ה-50 – הגירסא "פקק תנועה" מעודדת פתרון תרגילי חיבור וחיסור בתחום זה
על מנת לשמור על חוק ההבדל הקטן.

כיתה ג'

תרגול נושא האומדן – בשכבת גיל זו, התלמידים מסוגלים להעריך את תוצאת תרגיל החיסור )חוק
ההבדל הקטן( ללא פתרון התרגיל עצמו. מיומנות זו חשובה מאוד לצורך פיתוח תהליכי בקרה
עצמית.

© כל הזכויות שמורות 2017
www.hohmatika.co.il | [email protected]