המשחק "חלונות" משלב בין מספר מיומנויות בסיסיות הקשורות לכפל – הבנת מהות הכפל, בנייה והתאמה
של תרגיל כפל, חוק החילוף בכפל, וכן עובדות חשבוניות בכפל עד 5 .המשחק מקנה מיומנויות אלו ללא צורך
בשינון תרגילי כפל, המקשה על תלמידים רבים בכיתות הנמוכות של בית הספר היסודי להפנים את הנושא.
המשחק מתבסס על תפיסה וזיכרון חזותיים )בניגוד ללימוד לוח הכפל הפורמלי, המתבסס בעיקר על התפיסה
השמיעתית( ומאפשר דרך שונה מהמקובל להיכרות עם נושא הכפל ותרגולו. לכן, המשחק יכול לשמש תלמידים
המתקשים להפנים את נושא מהות הכפל בדרך הפורמלית, וגם תלמידים בעלי תפיסה מתמטית טובה בגילאים
נמוכים, כאשר רוצים לקדם אותם בחומר הלימוד.
המשחק מכיל שני סוגים של קלפים, ואסימון אחד אותו ניתן להניח על גבי הקלפים. הסוג הראשון של הקלפים
מכיל קלפי מספרים, שהינם כפולות של המספרים עד 5 .הקלפים הללו מסמנים את מספר החלונות שצריך
להגיע אליו, ומהווים למעשה את תוצאת התרגיל.
הסוג השני של הקלפים מכיל תמונות של בניינים, ועליהם ממוקמים חלונות ארוכים בגדלים שווים, מחלון אחד
ועד חמישה חלונות. הבניינים עצמם צבועים בצבעים בהירים ובולטים, אך החלונות הם שקופים, כך שכאשר
מניחים שני קלפי בניינים במאונך אחד על גבי השני, רואים מספר חלונות קטנים יותר, לפי תוצאת התרגיל.
למשל, בתרגיל הכפל 4X5 ,מניחים קלף של בניין עם 4 חלונות במאונך על קלף של בניין עם 5 חלונות (או להיפך),
ומתקבל בניין עם 20 חלונות – 4 קבוצות של 5 חלונות, או 5 קבוצות של 4 חלונות (תלוי איזה קלף הוא העליון
ואיזה הוא התחתון). מטרת המשחק היא התאמה בין קלפי המספרים לבין שילוב של שני קלפי בניינים על מנת
ליצור את התרגיל ופתרונו.
יתרונו הגדול של המשחק הוא בהיותו כלי חזותי המסייע בתפיסה של מהות הכפל, בשיטה ייחודית אשר נבדלת
מהשיטה המקובלת ברוב בתי הספר כיום. בדרך כלל, ספרי הלימוד מציגים את הכפל כדרך מהירה לחיבור בין
בשלבים(. 6+6+6 ,6 של קבוצות 3 או, 3+3+3+3+3+3 ,3 של קבוצות 6 הם 3X6 ,לדוגמא (מספרים של קבוצות
הראשונים של לימוד פעולת הכפל, תלמידים מסוימים מתקשים להבין את הקשר ההדוק שבין פעולת החיבור
לפעולת הכפל. המשחק "קומות" מדגים את הכפל כחלוקה לקבוצות באופן אינטואיטיבי יותר, על ידי הנחת
קלפים עם "חלונות" שקופים אחד מעל השני וספירת החלונות שיצר השילוב (כלומר, הכפל) בין הקלפים. שיטה
זו מסייעת מאוד לילדים עם תפיסה חזותית ותבניתית טובה, שכן היא מתבססת על תבניות קבועות המונחות
זו על גבי זו. כמו כן, השיטה מדגימה בצורה יוצאת מן הכלל את חוק החילוף בכפל ומחזקת את הבנתם של
התלמידים, מה שיסייע להם מאוד להמשך לימוד לוח הכפל, כשיעברו למספרים גדולים יותר.
להלן מוצגים הנושאים שהמשחק "פי כמה" יכול לסייע בהקנייתם ותרגולם, בחלוקה לפי כיתות לימוד:
מיפויים עבור משחקי חוכמטיקה לפי תוכנית הלימודים בחשבון של משרד החינוך.
חוכמטיקה משחקי למידה

גן חובה

מניית עצמים – הילדים מונים את מספרי החלונות על גבי הבניינים, ללא צירוף של קלפי בניינים.
 תפיסה תבניתית של כמות – לאחר תרגול במנייה, הילדים מזהים את כמות החלונות ללא צורך
בספירה, כיוון שהם תופסים את הכמות כתבנית. דבר זה מתאפשר כיוון שהכרטיסים הם בעלי מראה
קבוע.
היכרות עם ספרות – הילדים נחשפים לספרות דרך קלפי המספרים של המשחק, ולומדים לשיים את
הספרות השונות.
התאמה בין מספר לכמות (מ1 עד 5 ) – בגירסתו הבסיסית ביותר של המשחק, ולאחר היכרות עם
הספרות, הילדים יכולים להתאים בין כרטיסי הספרות לכרטיסי החלונות, מבלי לשלב שני כרטיסים
אחד על גבי השני.
חשיפה ראשונית למהות הכפל – הגירסא הבסיסית של המשחק ("אני רואה") מאפשרת לחשוף את
הילדים למשמעות הכפל, באופן נגיש וללא השימוש במושג "כפל", תוך שימוש במנייה בלבד.

כיתה א'

תרגול מניית עצמים – הגירסא "אני רואה" מאפשרת תרגול במנייה עד 25 .ניתן להתאים את המשחק
לרמת התלמידים על ידי הורדת קלפים על מספר גדול של חלונות. לדוגמא, משחק עם קלפי 1 ,2 ו-3
חלונות בלבד מאפשר תרגול מנייה מ-1 עד 9 .
חיבור עד 20 – בגירסא "אני רואה", חוקי המשחק מאפשרים לתלמידים ליצור שילוב מתאים של
חלונות מכמה בניינים שונים, על ידי שימוש בתרגיל חיבור. ניתן לעשות זאת בשילוב עם תרגילי כפל,
או בלעדיהם. ניתן לעבוד גם על חיבור עד 25 ,אם יכולותיהם של התלמידים מאפשרות זאת.
כפל עד 20 – הגירסא "אני רואה" מאפשרת תרגול בלתי אמצעי של תרגילי כפל, המסייע לשינון עובדות
חשבוניות.

כיתה ב'

תרגול פעולת הכפל – המשחק משמש לתרגול תרגילי כפל עד 5 ,עד להגעה לאוטומטיזציה. הגירסא
"אתר בנייה" מתאימה היטב לתרגול זה, היות והיא כללת את כל המספרים מ-1 עד 5 ,ומשלבת גם
אלמנט של אסטרטגיה.
משמעות הכפל – המשחק בשתי גירסאותיו מהווה אמצעי המחשה חזותי למשמעות הכפל.
 סימני התחלקות ב2 וב5 – המשחק מקנה הבנה אינטואיטיבית של החוקיות שבכפל מספרים ב2 וב-5 ,
מה שמקל על התלמידים בהמשך, כאשר ילמדו נושא זה באופן פורמלי.
שימוש בחוק החילוף – בשתי הגירסאות של המשחק, הנחת כרטיסיות הבניינים זו על גבי זו בסדר
משתנה מדגימה היטב את חוק החילוף בכפל, ומסייעת בהפנמתו.

כיתה ג'

תרגול פעולת הכפל – המשך הקניית השליטה האוטומטית בתרגילי כפל עד 25.
פתירת משוואות פשוטות בכפל – שתי הגירסאות של המשחק מאפשרות תרגול משוואות, ללא כתיבת
המשוואה. לדוגמא, איזו כרטיסייה אני צריך להניח על כרטיסייה של 3 חלונות, על מנת לקבל 15
חלונות? בהמשך, כאשר התלמידים יתמודדו עם משוואות כתובות, ניתן יהיה לבצע הקבלה בין
המשוואה הכתובה לבין המשחק.
תכונת הספרה 1 בכפל – המשחק ממחיש באופן ויזואלי את תוצאות המכפלה ב-1

© כל הזכויות שמורות 2017
www.hohmatika.co.il | [email protected]