סלט פירות: מיפוי לתכנית לימודים לכיתות יסוד וגן חובה

המשחק "סלט פירות "מיועד לתרגול ארבע פעולות החשבון. חוקי המשחק עוסקים בעיקר בחיבור בתחום ה-10, אך כיוון שכרטיסי המשחק אינם מכילים הוראות או סימני פעולות, ניתן להתאים את המשחק גם לחיבור בתחום ה-20, חיסור בתחום ה-10, כפל 9X9, גורמים (בכפל וחילוק) ואף מספרים...

חיש חשבון- מיפוי לתוכנית לימודים לגילאי יסודי וגן חובה.

"חיש חשבון" הינו משחק לתרגול עקרונות מתמטיים בסיסיים, אשר רלוונטיים בכל גיל ולכל חומר לימוד. המשחק עוסק בהשוואה בין קבוצות של עצמים, וההתאמה או אי ההתאמה של הקבוצות לתנאי מתמטי. ברמה למתחילים, המשחק מתרגל מנייה במספרים נמוכים והשוואה של קבוצות עצמים זו לזו...